اعلان

حروف مزخرفة عربية وانجليزية

حروف مزخرفة عربية وانجليزية

حروف انجليزيه مزخرفه

в ¢ ∂ є f g н ι נ к ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z


ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç :copyright: ¢ d ð Ð ë é ê è í € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ O þ Þ ü ú û ù µ Ü Ú Ù


ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç :copyright: ¢ d ð Ð ë é ê è í € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ๐ O þ Þ ü ú û ù µ Ü Ú Ù


.α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я so υ v ω x ү z ά в ς đ έ ғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z'


ẵ Ъ Ĉ Đ Ể ₣ ğ Η Ι Ĵ Ķ ℓ ๓ Й Ỗ ק Ǫ я Ś ť Ụ Ṽ Ẅ Ẍ ¥ Ẕ'


ầ β Č Ḓ ę ƒ Ģ Ħ ϊ ĵ к Ŀ ḿ ŋ O ṗ Q Ṟ Ş Ṱ Ử ۷ Ŵ χ Ч Ž' ล Ḃ € Ď є ḟ Ğ Ĥ ỉ Ј Ҝ Ľ ₥ א σ ρ q Ř ṥ ŧ υ √ Ẁ ẍ ψ Ź


ά Ъ ç ₫ έ Ḟ ģ ĥ Ĭ ј ќ Ĺ Ṁ п Ớ Ṗ q ѓ $ Ť Ử ṽ щ ẋ Ỳ ẓ'


حروف مزخرفة عربية 

 ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع ع ف ق ك ل م ن ه و ء ي'  ٻ ټ ٽ چ ڂ ځ ڍ ڎ ڔ ژ ڛ ڜ ڝ ڞ ط ڟ ع ڠ ڢ ڣ ک ڷ ۾ ن ﻬ ﯝ ء ﻰ'


ٻ ٺ ٽ ڄ ﭸ ځ ڊ ڈ ﺮ ﺰ ڛ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻐ ﻑ ﻖ ڳ ﻞ ﻡ ﻦ ﻩ ﯙ ﮯ ي'  ڀ ټ ﭥ چ ﭹ ڂ ڍ ڎ ﺭ ﻧ ښ ﺸ ﺻ ﺿ ﻄ ﻇ ﻌ ﻏ ﻒ ﻘ ڲ ﻠ ﻢ ﻨ ﻪ ﯠ ﮰ ﻲ'


ٻ ٿ ﭢ ڇ ﮁ څ ډ ڏ ر ﭠ ﺴ ﺷ ﺼ ﻀ ط ﻈ ﻋ ﻎ ﻔ ڦ ﻚ ﻝ ﻣ ﻧ ﻬ ﯡ ﮱ ﻰ'


ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯙ  ﯚ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﺐ  ﺑ  ﺒ  ﺓ  ﺔ  ﺕ  ﺖ  ﺗ  ﺘ  ﺙ  ﺚ  ﺛ ﺜ  ﺝ  ﺞ  ﺟ  ﺠ  ﺡ  ﺢ  ﺣ  ﺤ  ﺥ  ﺦ  ﺧ  ﺨ  ﺩ  ﺪ  ﺫ  ﺬ  ﺭ  ﺮ  ﺯ  ﺰ  ﺱ  ﺲ  ﺳ  ﺴ  ﺵ  ﺶ  ﺷ  ﺸ  ﺹ  ﺺ  ﺻ  ﺼ  ﺽ  ﺾ ﺿ  ﻀ  ﻁ  ﻂ  ﻃ  ﻄ  ﻅ  ﻆ  ﻇ  ﻈ  ﻉ  ﻊ  ﻋ  ﻌ  ﻍ  ﻎ  ﻏ  ﻐ  ﻑ   ﻒ  ﻓ  ﻔ  ﻕ  ﻖ  ﻗ  ﻘ  ﻙ  ﻚ  ﻛ  ﻜ  ﻝ  ﻞ  ﻟ  ﻠ  ﻡ ﻢ  ﻣ  ﻤ  ﻥ  ﻦ  ﻧ  ﻨ  ﻩ  ﻪ  ﻬ  ٲ  ٳ ٴ


ٶ  ٷ  ٸ  ٹ  ٺ  ٻ  ټ  ٽ  پ  ٿ  ڀ  ځ  ڂ  ڃ  ڄ  څ  چ  ڇ  ڈ  ډ  ڊ ڋ  ڌ  ڍ  ڎ  ڏ  ڐ  ڑ  ڒ  ړ  ڔ  ڕ  ږ  ڗ  ژ  ڙ  ښ  ڛ  ڜ  ڝ  ڞ  ڟ  ڠ  ڡ  ڢ  ڣ  ڤ  ڥ  ڦ  ڧ  ڨ  ک  ڪ  ګ  ڬ  ڭ ڮ  گ  ڰ  ڱ  ڲ  ڳ  ڴ  ڵ  ڶ  ڷ  ں  ڻ  ڼ  ڽ  ھ  ۀ  ہ  ۂ  ۃ  ۄ  ۅ  ۆ  ۇ  ۈ  ۉ  ۊ  ۋ  ی  ۍ  ێ  ې  ۑ  ے  ۓ  ە'


ٲ ٻ ٺ ٽ ڄ ﭸ ځ ڊ ڈ ﺮ ﺰ ڛ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ غ ﻑ ﻖ ڳ ﻡ ﻦ ﻩ ﯙ


ٳ ٻ ټ ٽ چ ڂ ځ ڍ ڎ ڔ ژ ڛ ڜ ڝ ڞ ط ڟ ڠ غ ڢ ڣ ک ۾ ن ﻬ ﯝ ﻰ


ا ٻ ٿ ﭢ ڇ ﮁ څ ډ ڏ ر ﭠ ﺴ ﺷ ﺼ ﻀ ط ﻈ ﻋ غ ﻔ ڦ ﻚ ﻣ ﻧ ﻬ ﯡ ﻰ ﮱ


ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ̷Ξ̷ ̷Ζ̷̷̷ ̷


ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ̷ ﮪ ﮫ ﮬ̷ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ


ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ̷ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ̷ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ


ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ


̶̭͠​​‏​‏ ۇ ۈ ۉ ̷ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ـے ﺂ̷̷ﺂ̷̷ ﻟ̷ ﻟ̷ﺂ̷̷ .̷̷̸̷ـُ ﺂ̷̷ﻟ̷ ﺟ̷ ̷ڳ ﺳ̶ ﺽ̷ ﻧ̭͠ ﺳ̭͠ ﺑ̷ ﭠ̷ ﺷ̷ ﭬ̷ي̷ۓ ﺣ̭͠ ﻛ̷̶̭͠ ﭬ ﺻ̷ ﺧ̷ ﻧ̷ ﺷ̷ ﻋ̷ ﻏ̷ ע̷ ﻣ̶̭͠​​‏​‏ ﺂ̷̷ ﭑ̷̷̲ ﭠ̯ ﻋ̝̚ ﺑ̭̃ ﻧ̭͠ ﻱ̭͠ ﻏ̶̭͠​​‏​‏ گ̶̭͠​​‏​‏ ﺑ̝̌ ۈﯾ̝̌ ﺑ̝̌ ﯾ̝̌ ﻧ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̯͡ ﺟ͠ ﻓ̷̶̣̭͠ ﯾ̣ ﻧ̭͠ ﻟ̶͠ ﺂ̲ يے ﻋ̶̲̭͠​​‏​‏ ﯾ̃ ﮖ̶ ﻣ̝̚ ﺑ̭̃ ﺻ̶̭͠ ھٓ ﻣ̭͠‏​ ﭔ̯͡ ﭠ ﻋ͠ ﻟ̲ ﭔ̯͡ ﮬ̝̚ ב פ̶̣̭͠​​‏​‏ פ Щ ﺷ̭͠ םﺂ̸̸̝̚ﯙ̷ ﻓ̭͠ ﻟ̲ ح̶ ﻃ̭͡ ﻋ̯͡ ﻧ̣ يے ۑ ﭬ گ گ ﺳ̶ ﻟ̶̭͠ ﻗ̮̃ ﺑ̣ ﮖ̶ ﻗ̷̮̃ ۆ̷ ﺑ̭̃ﻟﺂ̲ ﺣ̭͠ ﮆ ھُ ہُ ۶̲ ע̷ ﮬ̶̭͠​​‏​‏


م ﻏ̷ ‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ב ﻣ̷ ﭰ ﺟ͠ ﺗ̝̚ ﻣ̝̚ ﺗ̝̚ ﺳ̭͠ ﺣ̭͠ ﺻ̝̚ ﺷ̲ ۅ ﻋ̷ ט ﺷ̭͠ ﭑ ‏​ﻏ̷ ہ ﻟٱ ڜ ڒפ ھٓ ﭔ ﻣ͠ ‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ب̶̭͠ـ گگ ھ.̷̷̸̷ مَۓ ﻓ̯͡ دِ פ ل عَِْ ﺛ مّ ڪْ ة ړ ﮔ ﺑ̭̃ ړ بٌ ﻏ تٌ نَ ב̷ ﮨ̶̲. ڪ̯͡خ ̷̴ـ פ̇ פ̣ پ ﻋ̝̚ ـُِﮧ̸̸ د ۑ̷ ﻠ̷ ص ڀ ﻟ̲أ ﺻ̶̭͠ ﺳ̶̭͠ ﺧ͠ ژ Ɣ ﺂ̲ﻟ̲.ړﺣ̲ ﯙ̲ ﺂ̲ﻓ̲ ﮬ̲̌


مقالات ذات صلة

تعليقات