اعلان

رموز وفيسات للنسخ

 رموز وفيسات للنسخ

قائمة تحتوي على رموز وفيسات و زخارف و أشكال ௮ ி ஞ ஜ ↔ ↕ ◘ ◙ ﻬ ҳҲҳ ± Ψ ۝ يمكن استخدامها لتزيين النصوص و الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر فيس بوك انستجرام والواتس اب تعمل على iOS و Android

سهم رمز

➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙

➛ ➜ ➝➞ ➸ ♐ ➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶

➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼➽ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖

↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨

➫ ➬ ➩ ➪➭ ➮ ➯ ➱ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

↰ ↱ ↲ ↳↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀

⇁ ⇂⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑

⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠⇡

⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇬⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳

⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺

⌦ ⌧ ⌫ ⇫

رموز الكتابة

✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉

مقص رمز

✁ ✂ ✃ ✄

رمز الهاتف

✆ ✉ ☎ ☏

بطاقات رمز رمز

♤ ♧ ♡ ♢ ♠ ♣ ♥ ♦

الرموز السياسية

Ⓐ ☭ ✯ ☪ ☫ ✡ ☮ 卐 ✌

الموسيقى الرموز

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ °

البروج رموز

♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍

♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

صندوق رمز

❏ ❐ ❑ ❒ ▀

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋

█ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓

▔ ▕ ▖ ▗ ▝ ▝

▘ ▞ ▚ ▙ ▟ ▛ ▜

■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧

▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶

  ☳ ☷ ▨ ▩

الرمز في الدائرة

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

➊ ➋ ➌ ➍ ➎➏ ➐ ➑ ➒ ➓

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ ⒿⓀ

Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ

Ⓦ Ⓧ ⓎⓏ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ

Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ ⓃⓄ Ⓟ Ⓠ

Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

مثلث رمز

▲ ▼ ◄ ► ▶ ◀

◣ ◢ ◥ ◤ ◥ ▸ ◂ ▴ ▾

△▽ ▷ ◁ ⊿ ▻ ◅ ▵ ▿ ▹ ◃

زهرة الرمز

✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀

رموز الطقس

☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉

℃ ℉° ❅ ✺ ϟ

رمز العملة

€ £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣

₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ ރ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ ذل ﷼

₠ ₧ ₯ ₨ Kč र

رموز نجوم والثلج

⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ❊ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮

✯ ✰ ✡ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺

✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ╰ ☆ ╮

الشطرنج الرموز

♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

الرموز الدينية

✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆

رمز قلب

♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ 5 웃 유 ღ ♋ ♂ ♀ ☿

Index

Power

⁰    ¹    ²    ³    ⁴    ⁵    ⁶    ⁷    ⁸    ⁹    ⁺    ⁻

⁼    ⁽    ⁾    ⁿ    ₀    ₁

₂    ₃    ₄    ₅    ₆    ₇

₈    ₉    ₊    ₋    ₌    ₍    ₎    ᴬ    ᴭ    ᴮ    ᴯ    ᴰ

ᴱ    ᴲ    ᴳ    ᴴ    ᴵ    ᴶ    ᴷ    ᴸ    ᴹ    ᴺ    ᴻ    ᴼ

ᴽ    ᴾ    ᴿ    ᵀ    ᵁ    ᵂ    ᵃ    ᵄ    ᵅ    ᵆ    ᵇ    ᵈ

ᵉ    ᵊ    ᵋ    ᵌ    ᵍ    ᵎ    ᵏ    ᵐ    ᵑ    ᵒ    ᵓ    ᵔ

ᵕ    ᵖ    ᵗ    ᵘ    ᵙ    ᵛ    ᵚ    ᵜ    ᵝ    ᵞ    ᵟ    ᵠ

ᵡ    ᶛ    ᶜ    ᶝ    ᶞ    ᶟ    ᶠ    ᶡ    ᶢ    ᶣ    ᶤ    ᶥ

ᶦ    ᶧ    ᶨ    ᶩ    ᶪ    ᶫ

⠀ᶬ    ᶭ    ᶮ    ᶯ    ᶰ    ᶱ

ᶲ    ᶳ    ᶴ    ᶵ    ᶶ    ᶷ    ᶸ    ᶹ    ᶺ    ᶻ    ᶼ    ᶽ

ᶾ    ₐ    ₑ    ₒ    ₓ    ₔ    ᵢ    ᵣ    ᵤ    ᵥ

␛ ␡ ␚

␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞

ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ

ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ

ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ

ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ

‏௸    𓆩𓆪    𖤍    𓅓  ♆  ☤  ☽  ⁶⁹ ʷʰʸ  ⁰ ¹ ² ³            ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁹ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ¹ ² ³ ⁴  ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁹ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸⁷ ⁸ ⁹ ⁹ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Ꭰ Ꭱ Ꭰ Ꭲ Ꭳ ᎠᎤ Ꭱ Ꭳ ᎥᎡ Ꭲ  ‏Ꭴ Ꭶ Ꭳ Ꭵ Ꭷ Ꭴ Ꭶ Ꭸ Ꭵ Ꭷ Ꭹ Ꭶ Ꭸ  ‏Ꭺ Ꭷ Ꭹ Ꭻ Ꭸ Ꭺ Ꭼ Ꭹ Ꭻ Ꭽ Ꭺ Ꭼ Ꭾ  ‏Ꭻ Ꭽ Ꭿ Ꭼ Ꭾ Ꭽ Ꭿ Ꮁ Ꭾ Ꮀ Ꮂ Ꭿ  ‏Ꮁ Ꮃ Ꮀ Ꮂ Ꮄ Ꮁ Ꮃ Ꮅ Ꮂ Ꮄ Ꮆ Ꮃ Ꮅ  ‏ Ꮄ Ꮆ Ꮈ Ꮅ Ꮇ Ꮉ Ꮆ Ꮈ Ꮊ Ꮇ Ꮉ Ꮋ Ꮇ ‏Ꮈ Ꮊ Ꮌ Ꮉ Ꮋ Ꮍ Ꮊ Ꮌ Ꮎ Ꮋ Ꮍ Ꮏ Ꮌ  ‏*** NEXT PAGE ‏ᎻᎳᎪᏓᎬᏚ

( A )

زخارف حروف

Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а 8 ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ

( B )

Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь

( C )

¢ © Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ € Ç ç

( D )

Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫

( E )

Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě € ě Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ Ё Є З е з э ё є 4 Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ è é ê

ℒℴvℯ yℴu

Ź ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž

¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ

χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж

Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ ₩

ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט 7 √

P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק

( R )

Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ

( S )

§ Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S

( T )

Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ

( U )

ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ

£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕

( M )

M ₥ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м

( N )

Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и й п א

( O )

& ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם 5 5 ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ

Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ

( H )

Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ

( I )

¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị

( J )

Ĵ ĵ Ј ј

( K )

Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ

ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ è é ê

( F )

₣ Ḟ ḟ ƒ

ɑ̝̚ в̝̚ c̝̚ d̝̚ ǝ̝̚ г̵̵̝̚ G̝̚ н̝̚ ı̝̚ τ̝̚ к̝̚ l̝̚ м̝̚ и̝̚ σ̝̚ ρ̝̚ Q̝̚ я̝̚ ƨ̝̚ т̝̚ υ̝̚ ν̝̚ ω̝̚ x̝̚ ч̝̚ z̝̚

ɑ̃̾ в̃̾ c̃̾ d̃̾ ǝ̃̾ г̵̵̃̾ G̃̾ н̃̾ ı̃̾ τ̃̾ к̃̾ l̃̾ м̃̾ и̃̾ σ̃̾ ρ̃̾ Q̃̾ я̃̾ ƨ̃̾ т̃̾ υ̃̾ ν̃̾ ω̃̾ x̃̾ ч̃̾ z̃̾

ɑ̈̈ в̈̈ c̈̈ d̈̈ ǝ̈̈ г̵̵̈̈ G̈̈ н̈̈ ı̈̈ τ̈̈ к̈̈ l̈̈ м̈̈ ӥ̈ σ̈̈ ρ̈̈ Q̈̈ я̈̈ ƨ̈̈ т̈̈ ϋ̈ ν̈̈ ω̈̈ ẍ̈ ӵ̈ z̈̈

ɑ͠ в͠ c͠ d͠ ǝ͠ г̵̵͠ G͠ н͠ ı͠ τ͠ к͠ l͠ м͠ и͠ σ͠ ρ͠ Q͠ я͠ ƨ͠ т͠ υ͠ ν͠ ω͠ x͠ ч͠ z͠

Ạ̣̣̣̥ Ḅ̣̣̣̥ C̣̣̣̣̥ Ḍ̣̣̣̥ Ẹ̣̣̣̥ F̣̣̣̣̥ G̣̣̣̣̥ Ḥ̣̣̣̥ Ị̣̣̣̥ J̣̣̣̣̥ Ḳ̣̣̣̥ Ḷ̣̣̣̥ Ṃ̣̣̣̥ Ṇ̣̣̣̥ Ọ̣̣̣̥ P̣̣̣̣̥ Q̣̣̣̣̥ Ṛ̣̣̣̥ Ṣ̣̣̣̥ Ṭ̣̣̣̥ Ụ̣̣̣̥ Ṿ̣̣̣̥ Ẉ̣̣̣̥ X̣̣̣̣̥ Ỵ̣̣̣̥ Ẓ̣̣̣̥

( زخارف حروف عربية )

ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ە ۖۗ ۘ ۙ ۣۚۛۜ ۥ ۦ ۧ ۨ ۼ ۽ ۾ ๛ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ پ پ پ پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ چ چ چ ﭾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ب ب ب ة ة ت ت ت ت ث ث ث ث ج ج ج ج ح ح ح ح خ خ خ خ د د ذ ذ ر ر ز ز س س س س ش ش ش ش ص ص ص ص ض ض ض ض ط ط ط ط ظ ظ ظ ظ ع ع ع ع غ غ غ غ ف ف ف ف ق ق ق ق ك ك ك ك ل ل ل ل م م م م ن ن ن ن ه ه ه و و ى ى ي ي ي ي ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ

ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ي ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ە ۖۗ ۘ ۙ ۣۚۛۜ ۥ ۦ ۧ ۨ ۼ ۽ ۾ ๛ ξ ζ ﭟ

ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ

ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ

ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ە ۖۗ ۘ ۙ ۣۚۛۜ ۥ ۦ ۧ ۨ ۼ ۽ ۾ ๛ ξ ζ ﭟ

ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ە ۖۗ ۘ ۙ ۣۚۛۜ ۥ ۦ ۧ ۨ ۼ ۽ ۾ ๛ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ

ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ

حروف عربية

ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ

ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ

ℰІ͛ɹɹ̣І͛

ʟᒧɹ̤ᓄᓗ̣┏☻┛

❃ᓇcgյ❥˼✺

ʅˢᒧɹ̤ɺɕ ⍺ɺɺІ͛ 😴👌

ᘓᓆgggↄ̇ ♩❥ ً-'💜💭♩⌯

ᓇɕĝյ⠀

ɩɺɹ̤ᓄᓗ̣ ✿

❥﴾ ℰІ͛ɹɹ̣І͛ ʟˢ˩ɹ̣Ȋ🙊 ﴿

✿ / ♪̠❥ 🌹ᓚᔕᓗgɹ̣ ཌᘗ ♬

ᓚɹɹɹɹ̤Ȋɹ̇ ✿

ᓚ̐ᒧɹ̈ᒪɕGՅ

ρlɺɹɹɹჂ̤

ƹĨↄɹ̣І͛ ^_^

ᓚ͛ᒧɹ̈ɹɹɹᒪɹ̈ɹ̇ᓅ ✿

♩ƹᴝɹ̣ᓄ

gᒧᓗ⚡️

♩⌯ ❃ᓚɺᒪɹ̤ᓘ❥˼✺

♩⌯ ❃ᓚ̐ᒧɹ̤ɹ̇ɷI❥˼✺

✿'/♪⠀❥﴾🙊gІ͛g ʟ‘ᒧɹ̣І͛﴿

✿'/ ♪̠❥﴾ᓚɹɹɹɹ̤Ȋɹ̇ ʟˢ˩ɹ̣Ȋ🙊 ﴿

❥ ɑ̈ɺɺĨ ɑ̈ɺɺĨ

❀♩ ρlɺɹɹɹIɹ̤

ƹↄɹ̣ᓄ Iɹ̤ ȷᓄɹ̈ɹɹɹІ͛

✿'˛˛⁽ ɩ ̈ɹɕაɹ̣I͛ ⁾ ☻

‏┆ȷɹ̤ᓘᒧĨ ɕĨɹɹɹᓄ♩ ⑉ 🌹 ❃

❃ ┆ᓚᓆɡɹɹ̈̇ɹᒧĨ ɕĨɹɹɹᓄ♩ ⑉ 🌹

✿﴾ #ㅤㅤ♩ㅤ ㅤյɹ̤ᓘɺI ཌLɹ̣ᘗ ﴿

✿﴾ #ㅤㅤ♩ㅤյgɹ̇ɺI ཌLɹ̣ᘗ ﴿

✿'/ ♪̠❥﴾ᓚɹɹɹɹ̤Ȋɹ̇ 🙊 ﴿

Corners

┍    ┎    ┏    ┐    ┑    ┒    ┓    └    ┕

┖    ┗    ┘    ┙    ┚    ┛    ├    ┝    ┞    ┟

┠    ┡    ┢    ┣    ┤    ┥    ┦    ┧    ┨    ┩

┪    ┫    ┬    ┭    ┮    ┯    ┰    ┱    ┲    ┳

┴    ┵    ┶    ┷    ┸    ┹    ┺    ┻    ┼    ┽

┾    ┿    ╀    ╁    ╂    ╃    ╄    ╅    ╆    ╇

╈    ╉    ╊    ╋    ╌    ╍    ╎    ╏    ═    ║

╒    ╓    ╔    ╕    ╖    ╗    ╘    ╙    ╚    ╛

╜    ╝    ╞    ╟    ╠    ╡    ╢    ╣    ╤    ╥

╦    ╧    ╨    ╩    ╪    ╫    ╬

Quotes

❝    ❞    «    »    ‟

‹    ›    〈    〉    „

′    ‵    ‘    ’

‚    ‛    “    ”

‷    ‴    ‶    ″

Boxes

❏    ❐    ❑    ❒    ▀    ▁    ▂    ▃

▄    ▅    ▆    ▇    ▉    ▊    ▋    █

▌    ▍    ▎    ▏    ▐    ░    ▒    ▓

▔    ▕    ▖    ▗    ▝    ▝    ▘    ▞

▚    ▙    ▟    ▛    ▜    ■    □    ▢

▣    ▤    ▥    ▦    ▧    ▨    ▩    ▪

▫    ▬    ▭    ▮    ▯    ☰    ☲    ☱

☴    ☵    ☶    ☳    ☷            

Round

◉    ○    ◌    ◍    ◎    ●    ◐

◑    ◒    ◓    ◔    ◕    ◖    ◗

❂    ☢    ⊗    ⊙    ◘    ◙    ◍

Integral

∫    ∬    ∭

∮    ∯    ∰

∱    ∲    ∳

Circled

➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅    ➆    ➇    ➈    ➉

➊    ➋    ➌    ➍    ➎    ➏    ➐    ➑    ➒    ➓

Ⓐ    Ⓑ    Ⓒ    Ⓓ    Ⓔ    Ⓕ    Ⓖ    Ⓗ    Ⓘ    Ⓙ

Ⓚ    Ⓛ    Ⓜ    Ⓝ    Ⓞ    Ⓟ    Ⓠ    Ⓡ    Ⓢ    Ⓣ

Ⓤ    Ⓥ    Ⓦ    Ⓧ    Ⓨ    Ⓩ

ⓐ    ⓑ    ⓒ    ⓓ    ⓔ    ⓕ    ⓖ    ⓗ    ⓘ    ⓙ

ⓚ    ⓛ    ⓜ    ⓝ    ⓞ    ⓟ    ⓠ    ⓡ    ⓢ    ⓣ

ⓤ    ⓥ    ⓦ    ⓧ    ⓨ    ⓩ

⠀⠀⠀⠀⠀

Roman

Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ    Ⅳ    Ⅴ    Ⅵ    Ⅶ    Ⅷ

Ⅸ    Ⅹ    Ⅺ    Ⅻ    Ⅼ    Ⅽ    Ⅾ    Ⅿ

ⅰ    ⅱ    ⅲ    ⅳ    ⅴ    ⅵ    ⅶ    ⅷ

ⅸ    ⅹ    ⅺ    ⅻ    ⅼ    ⅽ    ⅾ    ⅿ

Ratios

⅟    ½    ⅓    ⅕

⅙    ⅛    ⅔    ⅖

⅚    ⅜    ¾    ⅗

⅝    ⅞        ⅘

Percent

%    ℅

‰    ‱

Compare

(Maths)

≂    ≃    ≄    ≅

≆    ≇    ≈    ≉

≊    ≋    ≌    ≍

≎    ≏    ≐    ≑

≒    ≓    ≔    ≕

≖    ≗    ≘    ≙

≚    ≛    ≜    ≝

≞    ≟    ≠    ≡

≢    ≣    ≤    ≥

≦    ≧    ≨    ≩

⊰    ⊱    ⋛    ⋚

Hand

☜    ☞    ☝

☚    ☛    ☟

✍    ✌

Cards

♠    ♣    ♥    ♦

Pointers

&

ArrowCards

♤    ♧    ♡    ♢

♠    ♣    ♥    ♦s

➟    ➡    ➢    ➣    ➤    ➥    ➦    ➧    ➨    ➚    ➘    ➙    ➛

➜    ➝    ➞    ➸    ♐    ➲    ➳    ⏎    ➴

Triangles

▲    ▼    ◄    ►    ▶    ◀    ◣

◢    ◥    ◤    ◥    ▸    ◂

▴    ▾    △    ▽    ▷    ◁    ⊿

▻    ◅    ▵    ▿    ▹    ◃

Law

™     ℠     ℗

©     ®

Yes

☑    ✓

✔    √

No

☐    ☒    ✇

✖    ✗    ✘

✕    ☓

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Flower

✽    ✾    ✿

❁    ❃    ❋

❀    ⚘

⠀⠀

‏𓅃 𓅄 𓅅 𓅆 𓅇 𓅈 𓅉 𓅊 𓅋 𓅌 𓅍 𓅎 𓅏 𓅐 𓅑 𓅒 𓅓 𓅔𓅕 𓅖 𓅗 𓅘 𓅙 𓅚 𓅛 𓅜 𓅝 𓅞 𓅟 𓅠 𓅡 𓅢 𓅣 𓅤 𓅥 𓅦 𓅧 𓅨 𓅩 𓅪 𓅫 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 𓅰 𓅱 𓅲 𓅳 𓅴 𓅵 𓅶 𓅷 𓅸 𓅹 𓅺 𓅻 𓅼 𓅽 𓅾 𓅿 𓆀 𓆁 𓆂

برنامج فيه فيسات كذا : symbol infinty

(للايفون)

ఠ_ఠ ،

ಠ_ಠ ، ಠ౪ಠ ، ಠᴖಠ ، ಠᴗಠ ،

ಥ౪ಥ ، ಥ_ಥ ، థ౪థ ، ಥ﹏ಥ ، ಥ///ಥ

ಡᴗಡ ، ಡᴖಡ ، ಡ///ಡ

ಷ_ಷ ، ಷ౪ಷ ، ಷᴖಷ ، ಷ◡ಷ ، ಷ‸ಷ ، ಷˬಷ ، ಷ-ಷ ، ಷᴗಷ ، ಷ///ಷ

ತ_ತ ، ತᴗತ ، ತ౪ತ ، ತᴖತ ، ತ-ತ ، ತ///ತ

눈ˬ눈 ، ‏눈‸눈 ، 눈ᴗ눈 ، ‏눈_눈 ، ‏눈///눈

‏≖ᴗ≖ ، ‏≖-≖ ، ‏≖_≖ ، ‏≖ˬ≖ ، ‏≖‸≖ ، ‏≖◡≖ ، ‏≖///≖

ᵒ̴̶̷̥́-ᵒ̴̶̷̣̥̀ ، ᵒ̶̷ᵕᵒ̷̶ ، ᵒ̴̶̷̣̥̀^ᵒ̴̶̷̣̥̀ ، ˘ᵔ˘̩ ، ˘͈ᵕ˘͈ ، (˘͈o˘͈) ، (˘̩̩▿˘̩ʃƪ) ،

☻ ، ☹ ، ☹̵̵ ، -̈⃝ ،

"̮ ، ᴗ̈ ، ¨̮ ، “̮ ، ‏Ü ، ᵕ‏̈ ، ᶸ̈ ، ᵁ̈ ، ᵛ̈ ، ◡̈

"̯ ، ᴖ̈ ، ᶺ ، ᵔ̈ ،

ᴗ͈̑ˬᴗ͈̑ .. ᴗ͈̆ˬᴗ͈̆ .. ᴗ͈̆‸ᴗ͈̆ .. ᴗ͈̑‸ᴗ͈̑

•̀.̫•́✧

≖ิᴗ≖ิ

・ิᴗ・ิ

( ื▿ ืʃƪ)

⠉̮⃝

:›

ɵ̷̥̥᷅‸ɵ̷̥̥᷄

ᴗ͈̥̥̥̆‸ᴗ͈̥̥̥̆

ᴗ͈‸ᴗ͈

눈ˬ눈

눈ᴗ눈

눈_눈

ᵒ̴̶̷̣̥̀^ᵒ̴̶̷̣̥̀

˘ᵔ˘̩

ᵒ̶̷ᵕᵒ̷̶

‏눈‸눈؟

‏⁽ᵒ̴̶̷̣̥̀^ᵒ̴̶̷̣̥̀⁾⠀

♛ ✦ ✰ ☹ ❢

‏Ü ❣ ‏≖ᴗ≖

❥ ❦ ☹

‏(o̶̶̷౪o̶̶̷) ،

‏ ˘͈ᵕ˘͈

‏ థ﹏థ

‏( •ॢᴗ•ॢ⋈)

‏(ᵒ̴̶̷̣̥̀◡ᵒ̴̶̷̣̥̀)

‏(◍•ᴗ•◍)

(✧◡✧)

*-*

‏.(ノ_ _)ノ

∙̆.̯∙̆ ‏(˘̩̩▿˘̩ʃƪ) ‏(⁎⚈᷀᷁ᴗ⚈᷀᷁⁎) ‏(˘͈o˘͈) ☆ (¬、¬) ‏ಠ౪ಠ

‏≖ᴗ≖ ‏ ᴑ̴̶̷̤‸ᴑ̴̶̷̤

‏ o̶̶̷‸o̶̶̷ ‏ᴗ̈

‏ᴑ̴̶̷̤‸ᴑ̴̶̷̤ ♥︎

فيسات كاوايي ᴗ̈

ᴗ̈

o̴̶̷̤ˬo̴̶̷̤

“̮

“̯

ɵ̷̥̥᷄﹏ɵ̷̥̥᷄

o̴̶̷̤‸ᴗ͈

o̴̶̷̤ˬo̴̶̷̤ ، o̴̶̷̤‸o̴̶̷̤ ، σ̴̶̷̀₃σ̴̶̷̀ , థ౪థ ، (˘̯˘) ، "̮ ، "̯ ، ☻ ، ☹ ᴗ̈ ، ᵕ̈ ، ɵ̷̥̥᷄﹏ɵ̷̥̥᷄ ، ✧(˘͈ᵕ˘͈) ، ⚗ᴗ⚗ - ɵ̷̥̥᷄ˬɵ̷̥̥᷅ ، 눈‸눈 -̈⃝ ، -̈

٠

థ౪థ

‏(˘͈ᵕ˘͈)

‏‹(ᵒ̴̶̷̥́^ᵒ̴̶̷̣̥̀)›

‏(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

☻ ☹

ע

(⑉꒦ິ^꒦ິ⑉)

‏(・̮︢⍸・̮︢)

‏ꈨຶꎁꈨຶ

‹☹›

‏ ಥ﹏ಥ

‏(•̤̀ᵕ•̤́๑)

‏ღٓ ‹(˘˘̯)›

‏ (න꒶̭න)

‏ -̈ •̤ᴗ•̤ "̱

‏O̴̶̷̤‸O̴̶̷̤

♛ ♕

★ ☆

✮ ✯

♡❣

‏ಠ_ಠ

‏ಥ_ಥ

‏ಠ╭╮ಠ

☜☞

¬‿¬

‏⊙ω⊙

⊙▽⊙

⊙△⊙

≧◉◡◉≦

‏(◍•̅ ȷ̫ •̅◍)

‏✧(˘͈ᵕ˘͈)

‏(੭ु ꒦ິ⌑꒦ີ)੭ु

‏ ๑᷄ọ̶̶̷̷̷̥﹏ॢọ̶̶̷̷̥๑᷅

•ू( ͒ᵒ̴̶̷᷄ωᵒ̴̶̷᷅*•ू ͒) ​ )੭ु⁾⁾

(⑅•͈ᴗ•͈)♡

ᴖ◡ᴖ

✧ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·ོɁ̡̣̣̣̣̩̩̩̩✧

⁰ ⌂ ⁰

◕ω◕

‏‾ʖ̫‾

‏◯ᵕ◯

⍥𖤋⍥

〄𖠕〄

‏ᄒ‸ᄒ

‏☌ᴗ☌

ꈨຶꎁꈨຶ

⌓̈ "̑

☹̵̵ ⍤ ‏๏ ̮๏ ・̮︢⍸・̮︢ ಗ_ಗ ಷ_ಷ

ಥ﹏ಥ ↄᒪᓆ ʟ̤ɾʅᒪᓄ gІ͛

-̈⃝

◡̈ ὣ

⠀⠀⠀⠀ .̇̇.̣̇̇̇.̣̣̇̇̇̇.̣̣̣̇̇̇̇.̣̣̣̣̇̇̇̇.̣̣̣̣̣̇̇̇.̣̣̣̣̣̣̇̇.̣̣̣̣̣̇̇̇.̣̣̣̣̇̇̇̇.̣̣̣̇̇̇̇.̣̣̇̇̇̇.̣̇̇̇ .̇.̣̇̇.̣̣̇̇.̣̣̣̇.̣̣̇̇.̣̇̇.̇ ⠀⠀⠀

ˁ˚ᴥ˚ˀ    Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ    ੳੴ     ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ     εϊз

ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)


・̮︢⍸・̮︢

ᴖ̈

(˵˭̵̵̵̵͈́ꇴ˭̵̵̵͈̀˵)

مقالات ذات صلة

تعليقات